close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PROMOCJA

 • Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie jest jedynym podmiotem w Obwodzie Kaliningradzkim prowadzącym kompleksową działalność promocyjną Polski. W głównej mierze ukierunkowana jest ona na promocję regionalną, która skupia się na przybliżeniu Polski mieszkańcom Obwodu poprzez wykazanie wspólnych cech wynikających z korzeni kulturowych, historycznych i etnicznych. W swych działaniach Konsulat stara się dotrzeć do jak najszerszego kręgu odbiorców tj. dzieci i młodzieży szkolnej, ekologów, członków organizacji pozarządowych, klubów krajoznawczych i historycznych, organizacji społecznych, stowarzyszeń kobiecych. Prowadzimy też działania w zakresie promocji polskiej strefy przygranicznej zmierzające do zaprezentowania możliwości współpracy gospodarczej.

  Istotną rolę w działalności promocyjnej Konsulatu odgrywa promocja turystyki przyjazdowej do Polski, zarówno z OK., jak i z głębi Rosji. W tym zakresie placówka koncentruje się na ukazywaniu walorów wypoczynkowych Warmii i Mazur, a także bliskiego Pomorza nie tylko w sezonie letnim, ale i przez cały rok. Prezentujemy unikalne piękno tych regionów w skali europejskiej, a także możliwość wypoczynku w bezpośrednim sąsiedztwie Obwodu, w tym odpoczynku weekendowego.


  Konsulat w miarę możliwości prowadzi także działalność promocyjną w środowisku mediów, administracji, akademickim oraz biznesu, organizując różnego rodzaju seminaria i konferencje, wyjazdy studyjne do polskiej strefy przygranicznej oraz spotkania tematyczne w obiektach związanych z przedmiotem promocji.

   

  Zajmujemy się różnorodnymi działaniami promującymi polską kulturę, naukę i język. W Kaliningradzie nie ma miesiąca, żeby nie odbywały się koncerty naszych artystów. Z dużym zainteresowaniem przyjmowane są polskie wystawy, zarówno dzieł sztuki (Obwodowa Galeria), jak i okolicznościowe (np. Muzeum Historii i Sztuki). W krajobraz wydarzeń kulturalnych Obwodu Kaliningradzkiego na stałe wpisały się liczne festiwale polskich filmów (bazujące na festiwalach „Wisła”).   

   

  W ramach popularyzacji wiedzy o Polsce współczesnej i jej historii placówka realizuje  m. in projekty poświęcone sukcesowi polskich reform samorządowych, a także  działań  na rzecz demokratyzacji, rozwoju społeczeństw obywatelskich i ochrony praw człowieka.


  Dla popularyzacji cieszącego się coraz większym zainteresowaniem w OK języka polskiego, a także kształcenia polonistycznego, organizujemy dyktanda oraz wspieramy szkoły, gdzie taka nauka jest prowadzona.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: