close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • OBWÓD KALININGRADZKI

 • Do średniowiecza obszar dzisiejszego Obwodu Kaliningradzkiego zamieszkiwali bałtyccy Prusowie, którzy w XIII wieku zostali podbici przez Krzyżaków. W wyniku germanizacji oraz osadnictwa niemieckiego do XVI wieku obszary obwodu stały się obszarem zamieszkanym przez ludność niemiecką.

   

  Pod koniec II wojny światowej obwód zajęła Armia Czerwona. Stolica niemieckiej prowincji Prusy Wschodnie – Królewiec padł po długim oblężeniu 9 kwietnia 1945. Po wojnie, na mocy traktatu poczdamskiego prowincja Prusy Wschodnie została zlikwidowana, a jej obszar podzielony pomiędzy Polskę i ZSRR. Związek Radziecki otrzymał ok. 1/3 ziem byłych Prus Wschodnich; tereny te stanowią obecnie obszar obwodu. Zaraz po zajęciu tych ziem przez ZSRR powstał na ich obszarze Königsbergski Specjalny Okręg Wojskowy (ros. Кёнигсбергский особый военный округ), który, wbrew nazwie, zajmował się także administrowaniem sprawami cywilnymi. Formalnie obwód został utworzony 7 kwietnia 1946 jako część terytorium Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w ramach ZSRR), pod nazwą "Obwód Królewiecki" (Кёнигсбергская область). W wyniku zmiany nazwy miasta Królewiec na Kaliningrad (4 lipca 1946), powstał Obwód Kaliningradzki. 

  Do 1947 praktycznie cała niemiecka ludność została wysiedlona; na obszarze tym osiedlili się osadnicy z różnych części ZSRR, głównie Rosjanie. Teren obwodu stał się z racji położenia geograficznego jedną z najbardziej zmilitaryzowanych części Rosji.

   

  Po 1991 i ukonstytuowaniu się Federacji Rosyjskiej Obwód Kaliningradzki otworzył się na kontakty z sąsiadami w tym z Polską. 1 kwietnia 2006 weszła w życie ustawa o Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: