close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WJAZD, POBYT, WYJAZD

 •  

  Wjazd na teren Obwodu Kaliningradzkiego

  Wjazd na teren Obwodu Kaliningradzkiego odbywa się w związku z zawieszeniem MRG jedynie na podstawie ważnej wizy. Przed wjazdem pojazd należy ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w Rosji oraz posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Szczegóły dotyczące ubezpieczenia. Dodatkowo niezbędne jest wypełnienie rosyjskiego jednorazowego zezwolenia na czasową odprawę celną środka transportu (tzw. "wremiennyj wwoz"). Wjeżdżając na teren Obwodu należy zadeklarować wszystkie pieniądze oraz biżuterię i inne cenne przedmioty, nawet takie jak aparat fotograficzny lub telefon komórkowy.

  Przy przekraczaniu granicy funkcjonariusze rosyjskiej służby paszportowej wydają tzw. kartę migracyjną, którą należy bezwzględnie zachować do czasu opuszczenia Rosji. W trakcie pobytu na terenie FR będą na niej dokonywane różnego rodzaju adnotacje urzędowe, a przy wyjeździe stanowi ona podstawę do ustalenia rzeczywistego czasu pobytu cudzoziemca w Rosji. Brak karty migracyjnej powoduje wymierzenie mandatu.

  Przekroczenie czasu pobytu w Obwodzie skutkuje wymierzeniem kary administracyjnej  oraz koniecznością uzyskania w siedzibie Federalnej Służby Migracyjnej (Kaliningrad, ul. Frunze 6) wizy wyjazdowej z Federacji Rosyjskiej (wysokość mandatu wraz z kosztem wizy wyjazdowej, to równowartość ok. 600 PLN).

  Uwzględniając trudności związane z przekraczaniem granic Obwodu Kaliningradzkiego, nie zaleca się wykorzystywania obszaru Obwodu do przejazdów tranzytowych.

   

  Pobyt na terenie Obwodu Kaliningradzkiego FR

   

  Obywatele polscy wjeżdżający do Obwodu Kaliningradzkiego na podstawie rosyjskich wiz zgodnie z prawem miejscowym posiadają prawo do pobytu, bez zameldowania, jedynie w okresie nie przekraczającym 7 dni. Przedłużenie okresu pobytu może nastąpić jedynie w przypadku dokonania rejestracji miejsca pobytu w służbie migracyjnej (sugerujemy korzystać z pomocy osób miejscowych lub administracji hoteli - wykaz hoteli). Rejestracja pobytu jest czynnością wymagającą  pozostawienia na kilka dni paszportu w instytucji migracyjnej. Przekroczenie wskazanego okresu pobytu (pobyt bez zezwolenia) powoduje konieczność uiszczenia mandatu, wymierzanego przez funkcjonariuszy rosyjskiej Straży Granicznej lub policji w wysokości zbliżonej do kwoty odpowiadającej równowartości 50 USD oraz automatyczne wydalenie poza granice Rosji. Od decyzji tych nie przysługuje odwołanie.

   

  Rejestracja cudzoziemców w hotelach odbywa się tylko na okres ich pobytu. W Obwodzie Kaliningradzkim znajduje się 39 hoteli, posiadających prawo rejestrowania pobytu cudzoziemców. W celu zarejestrowania się pod adresem prywatnym niezbędna jest pisemna zgoda obywatela Federacji Rosyjskiej, udzielającego cudzoziemcowi pomieszczenia dla zamieszkiwania. Opłata za rejestrację od cudzoziemców nie jest pobierana.

  Rejestracją cudzoziemców, przebywających na podstawie rosyjskich wiz wielokrotnych zawierających adnotację „prigranicznyj obmien", zajmuje się oddział paszportowo - wizowy Zarządu Spraw Wewnętrznych Obwodu Kaliningradzkiego.

   

  W celu wykonywania przez cudzoziemców pracy lub nauki, a także wjazdu w celach prowadzenia działalności gospodarczej, handlowej lub w sprawach prywatnych niezbędne jest uzyskanie odpowiedniej wizy rosyjskiej na podstawie przygotowanego w prawnie przewidzianym trybie zaproszenia od rosyjskiej osoby prawnej lub fizycznej.

   

  Zgodnie z istniejącym ustawodawstwem, cudzoziemcy zamieszkujący na terytorium rosyjskim bez rejestracji, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności administracyjnej w postaci grzywny z następującym potem wydaleniem poza granice Federacji Rosyjskiej.

   

  Po terenie Obwodu można poruszać się bez przeszkód z wyjątkiem strefy przygranicznej (pas o szerokości około 5 km wzdłuż wszystkich granic OK) oraz stref z ograniczonym wstępem dla obcokrajowców. Zakaz poruszania się bez przepustek wydawanych przez organy spraw wewnętrznych obowiązuje m. in. w rejonach Bałtijska, Krasnoznamienska i Nestierowa.  

   

  Przy wjeździe na teren Mierzei Kurońskiej pobierana jest opłata ekologiczna. Podczas podróżowania po OK należy zawsze posiadać przy sobie dokumenty tożsamości (paszport i kartę migracyjną). Szczegółowe informację dotyczące ograniczeń wjazdu dla cudzoziemców

   

  Wyjazd z OK

   

  Cudzoziemcy zamierzający wyjechać z Obwodu Kaliningradzkiego do Polski przez drogowe przejścia graniczne mogą niekiedy liczyć się z kilkugodzinnym oczekiwaniem. Choć sytuacja ta jest przedmiotem bieżących interwencji ze strony Konsulatu, jej uregulowanie oraz zapewnienie porządku i bezpieczeństwa podróżnych należą do wyłącznej kompetencji władz miejscowych.

   

  Zdarzają się przypadki, że w kolejkach pojazdów oczekujących przed przejściami granicznymi pojawiają się osoby oferujące możliwość przekroczenia granicy poza kolejnością, po uiszczeniu nieformalnej opłaty. Jest to działanie całkowicie bezprawne. Podróżni poruszający się po drogach dojazdowych mogą być zatrzymywani i kontrolowani przez lokalną policję.

   

  Wszelkie dzieła sztuki można wywozić z OK jedynie za pozwoleniem Ministerstwa Kultury FR. Co jest dziełem sztuki lub przedmiotem muzealnym podlega dowolnej ocenie funkcjonariuszy urzędów celnych, np. każdy element umundurowania żołnierza z lat II wojny światowej, przedwojenna gazeta lub książka mogą być uznane za dobro narodowe i skonfiskowane, a ich posiadacz ukarany mandatem.

   

  Warunki odbywania kary pozbawienia wolności w Federacji Rosyjskiej znacznie odbiegają od polskich standardów.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: