close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POLAK W OB. KALININGRADZKIM

 • Obwód Kaliningradzki (dalej OK) jest najbardziej wysuniętym na zachód regionem Federacji Rosyjskiej, całkowicie oddzielonym od pozostałego terytorium kraju granicami lądowymi innych państw i międzynarodowymi wodami Morza Bałtyckiego. Od północy i wschodu Obwód graniczy z Republiką Litewską 280,5 km, na południu - z Rzeczpospolitą Polską 231,98 km, na zachodzie Obwód ogranicza 183,56-kilometrowe wybrzeże Morza Bałtyckiego. Maksymalna długość Obwodu w linii wschód-zachód wynosi 205 km, w linii północ-południe - 108 km. Odległość od Kaliningradu do granicy polskiej wynosi 35 km, do granicy litewskiej - 70 km.


  Obwód Kaliningradzki - to mało znany polskim turystom region o niezwykłej historii, do niedawna w dużym stopniu zamknięty dla turystów. Odnotowujemy jednak stałą rozbudowę bazy hotelowej i noclegowej, wprowadzanie ułatwień w podróżowaniu i przekraczaniu granicy. Warto podkreślić, że Obwód Kaliningradzki posiada szczególnie korzystne warunki przyrodniczo-klimatyczne. Morski klimat, piękne piaszczyste plaże na Mierzei Wiślanej i Mierzei Kurskiej oraz lecznicze błota i wody mineralne. Można też tu zobaczyć wiele zabytkowych obiektów architektonicznych.


  Na terenie obwodu panuje klimat umiarkowany, przejściowy pomiędzy morskim a umiarkowanie kontynentalnym. Średnioroczna temperatura powietrza to +8 C. Średnia temperatura miesiąca najchłodniejszego – stycznia – to, od -3 C na wybrzeżu do -5 C w głębi lądu. Średnia temperatura lipca waha się od +15 C na wybrzeżu do +17 C na południu. W regionie notuje się ok. 700 mm opadów na rok. W Kaliningradzie obowiązuje czas przesunięty w stosunku do polskiego o 1 godzinę w okresie zimowym, a w okresie wiosenno – letnim jest taki sam.


  Obecna struktura narodowościowa obwodu ukształtowała się po II wojnie światowej, kiedy po wysiedleniu ludności niemieckiej obszar ten zasiedlili osadnicy z różnych część Związku Radzieckiego, głównie Rosjanie.  Liczba ludności - ponad 955 tysięcy, w tym mieszkańcy miast - 77%, wsi - 23%. W Kaliningradzie mieszka ponad 420 tys. osób.


  Do średniowiecza obszar dzisiejszego obwodu zamieszkiwali bałtyccy Prusowie, których następnie  podbili Krzyżacy. W wyniku germanizacji oraz osadnictwa niemieckiego tereny te stały się obszarem zamieszkanym głównie przez ludność niemiecką. Tym niemniej w praktyce element polski odgrywał tu znaczącą rolę przez wiele stuleci, a nasz język był szeroko obecny (dużo instytucji miejskich zatrudniało polskich tłumaczy, na Uniwersytecie Albertina był lektorat języka polskiego, wydawano polskie książki i czasopisma).


  Zdecydowana większość ludności obwodu wyznaje prawosławie (ponad 70 parafii). Po okresie ateizacji w czasach ZSRR pozostała jednak duża liczba osób niewierzących. Z innych mniejszości wyznaniowych żyją tutaj m.in. luteranie (ponad 40 parafii), katolicy (24 parafie) i muzułmanie. Aktywna jest także społeczność żydowska (wyznawcy judaizmu).


  Na terenie OK znajduje się osiem parafii katolickich, w których pracują polscy księża i siostry zakonne. Są oni w Kaliningradzie, Bagrationowsku, Czerniachowsku, Gwardiejsku, Gusiewie, Niestierowie, Pionierskim oraz Swietłym. Największa i najbardziej aktywna jest w stolicy przy ulicy Aleksandra Newskiego 78 B, nr. tel. (4012) 58 58 05. W kościele pod wezwaniem Św. Wojciecha nabożeństwa w języku polskim odbywają się w każdą niedzielę o godzinie 10.30.
   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: