close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KOMUNIKATY

 •  

  KOMUNIKATY

   

  KOMUNIKAT

  dotyczący przekraczania granicy przez cudzoziemców jadących do pracy w Polsce
   

  Informacja dostępna jest pod linkiem http://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/warunki-wjazdu-do-pracy/468,Warunki-wjazdu-do-pracy.html

   


  KOMUNIKAT

  W sprawie możliwych utrudnień na przejściu granicznym w Grzechotkach


  Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Komendy Głównej Straży Granicznej, 13.10.2017 r. na terenie drogowego przejścia granicznego w Grzechotkach w związku z zaplanowanymi ćwiczeniami przeciwpożarowymi od godz. 10 do godz. 15 mogą wystąpić utrudnienia przy przekraczaniu granicy państwowej. Z powodu ćwiczeń przeciwpożarowych może nastąpić zmiana organizacji dojazdu do pasów odpraw na kierunku wyjazdowym z Polski.

   

  Straż Graniczna zwraca się z prośbą do podróżnych udających się do obwodu kaliningradzkiego o uwzględnienie tej informacji przy planowaniu tras przejazdu i wyborze przejścia granicznego.

   

  Szczegółowe informacje: https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/5605,Mozliwe-utrudnienia-na-przejsciu-granicznym-w-Grzechotkach.html

   


   

  KOMUNIKAT


  W sprawie zakazu wwozu na terytorium UE produktów pochodzenia zwierzęcego

   

  Uprzejmie przypominamy, że w związku z pojawieniem się przypadków ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na obszarach na Wschód od Polski, polskie służby celne zostały zobowiązane do ścisłego przestrzegania przepisów Rozporządzenia Komisji (WE) NR 206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 136/2004, zgodnie z którym obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego w bagażu osobistym podróżnych wjeżdżających na terytorium UE z państw trzecich.

   

  KOMUNIKAT

   

  w sprawie zasad wjazdu/wyjazdu i pobytu na terytorium Federacji Rosyjskiej podczas Pucharu Konfederacji FIFA 2017 i Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2018

   

  Informujemy, iż zgodnie z Dekretem Prezydenta Federacji Rosyjskiej z dnia 09.05.2017 г. № 202 „O wzmożonych środkach bezpieczeństwa podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2018 roku i Pucharu Konfederacji FIFA 2017 roku w Federacji Rosyjskiej”,  w okresie trwania ww. wydarzeń sportowych, na obszarze rosyjskich miast-gospodarzy  wprowadzone zostały następujące uregulowania meldunkowe.

  Obowiązek meldunkowy (rejestracji) dotyczy osób przybyłych na terytorium:

  Kazania, Moskwy, Petersburga, Soczi - w okresie od 1 czerwca do 12 lipca 2017 r.

  oraz

  Wołgogradu, Jekaterynburga, Kazania, Kaliningradu, Moskwy, Niżniego Nowgorodu, Rostowa nad Donem, Samary, Sankt Petersburga, Sarańska, Soczi - w okresie od 25 maja do 25 czerwca 2018 r.

  Zameldowanie w miejscu pobytu lub w miejscu zamieszkania obywateli państw obcych i bezpaństwowców winno nastąpić w ciągu jednej doby od ich przybycia. Zameldowania winna dokonać strona przyjmująca, we właściwym organie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej.

  Obowiązek zameldowania dotyczy także wysokokwalifikowanych specjalistów, którzy w zwykłym trybie (na podstawie p. 4.1. art. 20 Ustawy Federalnej z dnia 18.07.2006 N 109-UF „O ewidencji migracyjnej obywateli obcych i bezpaństwowców w Federacji Rosyjskiej”) zwolnieni są z obowiązku rejestracji w ewidencji migracyjnej w miejscu pobytu na okres do 90 dni od dnia ich wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej. Ewidencja migracyjna  odbywa się bezpośrednio w terenowych placówkach MSW do spraw migracji (bez pośrednictwa Poczty Rosji).  

  Obowiązek rejestracji nie dotyczy obywateli państw obcych i bezpaństwowców przybyłych na podstawie wizy biznesowej, w przypadku, gdy czas ich pobytu w jednym z ww. miastach nie przekracza 24 godzin.

   

  Obowiązek zameldowania obcokrajowców zakwaterowanych w hotelach lub przebywających w szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjno-leczniczych, kampingach, pensjonatach spoczywa na tych placówkach.

  Posiadacze Paszportu Kibica (FAN ID) - kibice, którzy zakupili bilety na mecze i zarejestrowali się na oficjalnej stronie organizatorów:

  https://www.fan-id.ru/?locale=en, 8 (800) 775-20-18 (z Rosji), +7 495 741 18 18 (spoza Rosji) będą mogli wjechać do Rosji bez wizy. Taki tryb będzie obowiązywał od 7 czerwca do 12 lipca 2017 r. Paszport Kibica uprawniać będzie również do darmowych przejazdów kolejowych na wybranych trasach oraz bezpłatnych przejazdów transportem publicznym w miastach, w których zostaną rozegrane mecze.

   

  Zgodnie z ww. Dekretem nr 202, w czasie zawodów - od 1 czerwca do 12 lipca 2017 r. i od  25 maja do 25 lipca 2018 r. w miastach, w których będą odbywały się mecze zostaną wprowadzone zaostrzone środki bezpieczeństwa. Zakładają one wydzielenie kontrolowanych stref z ograniczonym dostępem dla pieszych i środków transportu.

   

  RUSZAJĄ PRACE BUDOWLANE NA PRZEJŚCIU W GRONOWIE

   

  Na drogowym przejściu granicznym w Gronowie od 31 marca rozpocznie się budowa hali pod nowoczesny skaner rentgenowski. Inwestycja może spowodować pewne utrudnienia w ruchu podróżnych. Przewidywany termin zakończenia prac to 31.07.2017 r.

   

  ZAOSTRZONE KONTROLE CELNE W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM AFRYKAŃSKIM POMOREM ŚWIŃ (ASF)

   

  Uprzejmie informujemy, że w związku z pojawieniem się przypadków ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na obszarach na wschód od Polski, służby celne zostały zobowiązane do ścisłego przestrzegania przepisów Rozporządzenia Komisji (WE) NR 206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 136/2004, zgodnie z którym funkcjonariusz celny nie może dopuścić do wwozu osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego na terytorium UE.

   

  więcej na ten temathttp://old.wetgiw.gov.pl/files/4595_ulotka_2013_pl.pdf

   

   

  PRZEKRACZANIE GRANICY ROSYJSKO-BIAŁORUSKIEJ - INFORMACJA DLA PODRÓŻUJĄCYCH

   

  W związku ze stanowiskiem strony rosyjskiej, dotyczącym nieuregulowanego statusu prawnego przejść granicznych między Federacją Rosyjską a Republiką Białorusi, należy liczyć się z trudnościami lub uniemożliwieniem obywatelom państw trzecich, w tym obywatelom RP, przekraczania granicy białorusko-rosyjskiej w obydwu kierunkach.

  Przejścia graniczne, przeznaczone do międzynarodowego ruchu osobowego i towarowego, z których mogą korzystać obywatele państw trzecich, w tym obywatele polscy podróżujący drogą lądową do Rosji, znajdują się na granicy Rosji z Łotwą (BURACZKI, ŁUDONKA, UBYLINKA), Estonią (KUNICZYNA GORA, SZUMIŁKINO) i Ukrainą (NOWYJE JURKOWICZI, POGAR, TROJEBORTNOJE).

  KG RP w Kaliningradzie rekomenduje dla wjazdu do Rosji i wyjazdu trasę przez Łotwę.

   

  KOMUNIKAT

   

  Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie informuje, iż  od 14 września 2015 r. nie prowadzi akredytacji firm turystycznych.

   


   

  KOMUNIKAT

   

  PRZEDSTAWICIELSTWO UNII EUROPEJSKIEJ W FEDERACJI ROSYJSKIEJ

  KOMUNIKAT PRASOWY

   

  W odpowiedzi na często zadawane pytania, Przedstawicielstwo Unii Europejskiej w Federacji Rosyjskiej przekazuje następujące informacje.

  Nie wprowadzono żadnych ograniczeń wizowych w odniesieniu do obywateli Federacji Rosyjskiej podróżujących do UE. Państwa członkowskie UE nadal przyjmują obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy przyjeżdżają w celach turystycznych, w interesach lub innym celu. Państwa członkowskie UE rozpatrują wnioski wizowe w normalnym trybie, pomimo faktu, iż w stosunku do 33 osób Unia Europejska wprowadziła ograniczenia na wjazd. Unia Europejska nie uznaje aneksji Krymu do Federacji Rosyjskiej.

   

  Linki (wykaz osób, wobec których zastosowanie mają środki ograniczające):

  - Council Regulation (EU) No 269/2014 of 17 March 2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity,
  sovereignty and independence of Ukraine

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.078.01.0006.01.ENG

   

  - Council Implementing Regulation (EU) No 284/2014 of 21 March 2014 implementing Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty
  and independence of Ukraine

  http://eur-lex.europa.eu/legal content/EN/TXT/?qid=1396529738106&uri=CELEX:32014R0284

   


   

  INFORMACJA

   

  Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie informuje, że zgodnie z ustawą federalną z 23 lipca 2013 r. o nr 114, art.27 pkt.11: Nie zezwala się na wjazd do Federacji Rosyjskiej cudzoziemcowi lub bezpaństwowcowi w przypadku, jeśli cudzoziemiec lub bezpaństwowiec niejednokrotnie (dwa lub więcej razy) w ciągu jednego roku był pociągany do odpowiedzialności administracyjnej za wykroczenia administracyjne (w tym np. dwa drogowe), związane z zakłóceniem ładu społecznego i bezpieczeństwa publicznego, bądź ze złamaniem zasad pobytu (zamieszkania) cudzoziemców lub bezpaństwowców w Federacji Rosyjskiej albo trybu świadczenia pracy na terytorium Federacji Rosyjskiej. Powyższy zakaz wjazdu do FR obowiązuje przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ostatniego orzeczenia o pociągnięciu do odpowiedzialności administracyjnej.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: