close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KOMUNIKATY

 • KOMUNIKAT

  dot. zamiany warunków czasowego przywozu do Federacji Rosyjskiej pojazdów do użytku  osobistego.

   

  Informujemy, że Rząd Federacji Rosyjskiej dekretem z dnia 12 grudnia 2018 r. nr 1515 ustanowił nową regulację w zakresie  czasowego wwozu do Rosji zagranicznych samochodów do użytku  osobistego.

  Bez cła i podatków czasowo wwozić można   pojazdy do użytku  osobistego tylko  w sytuacji kiedy:

  -osoba, która dokonuje czasowego przywozu pojazdu, nie posiada zaległości należności celnych, podatkowych jak i kar administracyjnych, dotyczących wcześniej niewywiezionych z Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej pojazdów,

  - właściciel pojazdu (bank, organizacja lub osoba prawna prowadząca działalność leasingową) nie posiada na obszarze celnym Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej innych pojazdów, co do których upłynął termin czasowego wwozu.

  Obowiązek wniesienia zabezpieczenia  należności celnych i podatkowych istnieje w przypadku:

  -drugiego i kolejnego pojazdu, w sytuacji kiedy wcześniej wwieziony przez tą osobę pojazd znajduje się nadal na obszarze celnym Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej;

  -pojazdu, będącego własnością osoby, która jest już właścicielem innego pojazdu wcześniej przywiezionego na obszar celny Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej i znajdującego się tam nadal .

  W tych przypadkach kwota zabezpieczenia jest określana jako suma ceł i podatków, które byłyby należne, gdyby takie pojazdy zostały dopuszczone do swobodnego obrotu. Zabezpieczenie uiszczenia ceł i podatków może być złożone w formie: gotówki (pieniądze); gwarancji bankowej; poręczenia lub zastawu nieruchomości. Zwrot zabezpieczenia pieniężnego dokonywany jest po wywiezieniu pojazdu z obszaru Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

   

  szczegółowe informacje na stronach Federalnej Służby Celnej:

  http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=27079:2018-12-18-12-09-58&catid=40:2011-01-24-15-02-45&Itemid=2094&Itemid=1835

  http://eng.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1981:the-federal-customs-service-of-russia-informs-the-order-of-duty-free-temporary-importation-of-leased-vehicles-has-been-determined&catid=32:news-cat&Itemid=1858&Itemid=1857

   

   


  KOMUNIKAT

  dot. przekraczania granicy przez cudzoziemców jadących do pracy w Polsce
   

  Informacja dostępna jest pod linkiem http://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/warunki-wjazdu-do-pracy/468,Warunki-wjazdu-do-pracy.html

   


  KOMUNIKAT

  w sprawie możliwych utrudnień na przejściu granicznym w Grzechotkach


  Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Komendy Głównej Straży Granicznej, 13.10.2017 r. na terenie drogowego przejścia granicznego w Grzechotkach w związku z zaplanowanymi ćwiczeniami przeciwpożarowymi od godz. 10 do godz. 15 mogą wystąpić utrudnienia przy przekraczaniu granicy państwowej. Z powodu ćwiczeń przeciwpożarowych może nastąpić zmiana organizacji dojazdu do pasów odpraw na kierunku wyjazdowym z Polski.

   

  Straż Graniczna zwraca się z prośbą do podróżnych udających się do obwodu kaliningradzkiego o uwzględnienie tej informacji przy planowaniu tras przejazdu i wyborze przejścia granicznego.

   

  Szczegółowe informacje:

  https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/5605,Mozliwe-utrudnienia-na-przejsciu-granicznym-w-Grzechotkach.html

   


   

  KOMUNIKAT


  W sprawie zakazu wwozu na terytorium UE produktów pochodzenia zwierzęcego

   

  Uprzejmie przypominamy, że w związku z pojawieniem się przypadków ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na obszarach na Wschód od Polski, polskie służby celne zostały zobowiązane do ścisłego przestrzegania przepisów Rozporządzenia Komisji (WE) NR 206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 136/2004, zgodnie z którym obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego w bagażu osobistym podróżnych wjeżdżających na terytorium UE z państw trzecich.


  KOMUNIKAT

  w sprawie zasad wjazdu/wyjazdu i pobytu na terytorium Federacji Rosyjskiej podczas Pucharu Konfederacji FIFA 2017 i Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2018

   

  Informujemy, iż zgodnie z Dekretem Prezydenta Federacji Rosyjskiej z dnia 09.05.2017 г. № 202 „O wzmożonych środkach bezpieczeństwa podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2018 roku i Pucharu Konfederacji FIFA 2017 roku w Federacji Rosyjskiej”,  w okresie trwania ww. wydarzeń sportowych, na obszarze rosyjskich miast-gospodarzy  wprowadzone zostały następujące uregulowania meldunkowe.

  Obowiązek meldunkowy (rejestracji) dotyczy osób przybyłych na terytorium:

  Kazania, Moskwy, Petersburga, Soczi - w okresie od 1 czerwca do 12 lipca 2017 r.

  oraz

  Wołgogradu, Jekaterynburga, Kazania, Kaliningradu, Moskwy, Niżniego Nowgorodu, Rostowa nad Donem, Samary, Sankt Petersburga, Sarańska, Soczi - w okresie od 25 maja do 25 czerwca 2018 r.

  Zameldowanie w miejscu pobytu lub w miejscu zamieszkania obywateli państw obcych i bezpaństwowców winno nastąpić w ciągu jednej doby od ich przybycia. Zameldowania winna dokonać strona przyjmująca, we właściwym organie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej.

  Obowiązek zameldowania dotyczy także wysokokwalifikowanych specjalistów, którzy w zwykłym trybie (na podstawie p. 4.1. art. 20 Ustawy Federalnej z dnia 18.07.2006 N 109-UF „O ewidencji migracyjnej obywateli obcych i bezpaństwowców w Federacji Rosyjskiej”) zwolnieni są z obowiązku rejestracji w ewidencji migracyjnej w miejscu pobytu na okres do 90 dni od dnia ich wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej. Ewidencja migracyjna  odbywa się bezpośrednio w terenowych placówkach MSW do spraw migracji (bez pośrednictwa Poczty Rosji).  

  Obowiązek rejestracji nie dotyczy obywateli państw obcych i bezpaństwowców przybyłych na podstawie wizy biznesowej, w przypadku, gdy czas ich pobytu w jednym z ww. miastach nie przekracza 24 godzin.

   

  Obowiązek zameldowania obcokrajowców zakwaterowanych w hotelach lub przebywających w szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjno-leczniczych, kampingach, pensjonatach spoczywa na tych placówkach.

  Posiadacze Paszportu Kibica (FAN ID) - kibice, którzy zakupili bilety na mecze i zarejestrowali się na oficjalnej stronie organizatorów:

  https://www.fan-id.ru/?locale=en, 8 (800) 775-20-18 (z Rosji), +7 495 741 18 18 (spoza Rosji) będą mogli wjechać do Rosji bez wizy. Taki tryb będzie obowiązywał od 7 czerwca do 12 lipca 2017 r. Paszport Kibica uprawniać będzie również do darmowych przejazdów kolejowych na wybranych trasach oraz bezpłatnych przejazdów transportem publicznym w miastach, w których zostaną rozegrane mecze.

   

  Zgodnie z ww. Dekretem nr 202, w czasie zawodów - od 1 czerwca do 12 lipca 2017 r. i od  25 maja do 25 lipca 2018 r. w miastach, w których będą odbywały się mecze zostaną wprowadzone zaostrzone środki bezpieczeństwa. Zakładają one wydzielenie kontrolowanych stref z ograniczonym dostępem dla pieszych i środków transportu.


  RUSZAJĄ PRACE BUDOWLANE NA PRZEJŚCIU W GRONOWIE

   

  Na drogowym przejściu granicznym w Gronowie od 31 marca rozpocznie się budowa hali pod nowoczesny skaner rentgenowski. Inwestycja może spowodować pewne utrudnienia w ruchu podróżnych. Przewidywany termin zakończenia prac to 31.07.2017 r.


  ZAOSTRZONE KONTROLE CELNE W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM AFRYKAŃSKIM POMOREM ŚWIŃ (ASF)

   

  Uprzejmie informujemy, że w związku z pojawieniem się przypadków ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na obszarach na wschód od Polski, służby celne zostały zobowiązane do ścisłego przestrzegania przepisów Rozporządzenia Komisji (WE) NR 206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 136/2004, zgodnie z którym funkcjonariusz celny nie może dopuścić do wwozu osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego na terytorium UE.

   

  więcej na ten temathttp://old.wetgiw.gov.pl/files/4595_ulotka_2013_pl.pdf

   


  PRZEKRACZANIE GRANICY ROSYJSKO-BIAŁORUSKIEJ - INFORMACJA DLA PODRÓŻUJĄCYCH

   

  W związku ze stanowiskiem strony rosyjskiej, dotyczącym nieuregulowanego statusu prawnego przejść granicznych między Federacją Rosyjską a Republiką Białorusi, należy liczyć się z trudnościami lub uniemożliwieniem obywatelom państw trzecich, w tym obywatelom RP, przekraczania granicy białorusko-rosyjskiej w obydwu kierunkach.

  Przejścia graniczne, przeznaczone do międzynarodowego ruchu osobowego i towarowego, z których mogą korzystać obywatele państw trzecich, w tym obywatele polscy podróżujący drogą lądową do Rosji, znajdują się na granicy Rosji z Łotwą (BURACZKI, ŁUDONKA, UBYLINKA), Estonią (KUNICZYNA GORA, SZUMIŁKINO) i Ukrainą (NOWYJE JURKOWICZI, POGAR, TROJEBORTNOJE).

  KG RP w Kaliningradzie rekomenduje dla wjazdu do Rosji i wyjazdu trasę przez Łotwę.


  KOMUNIKAT

   

  Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie informuje, iż  od 14 września 2015 r. nie prowadzi akredytacji firm turystycznych.

   


   

  KOMUNIKAT

   

  PRZEDSTAWICIELSTWO UNII EUROPEJSKIEJ W FEDERACJI ROSYJSKIEJ

  KOMUNIKAT PRASOWY

   

  W odpowiedzi na często zadawane pytania, Przedstawicielstwo Unii Europejskiej w Federacji Rosyjskiej przekazuje następujące informacje.

  Nie wprowadzono żadnych ograniczeń wizowych w odniesieniu do obywateli Federacji Rosyjskiej podróżujących do UE. Państwa członkowskie UE nadal przyjmują obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy przyjeżdżają w celach turystycznych, w interesach lub innym celu. Państwa członkowskie UE rozpatrują wnioski wizowe w normalnym trybie, pomimo faktu, iż w stosunku do 33 osób Unia Europejska wprowadziła ograniczenia na wjazd. Unia Europejska nie uznaje aneksji Krymu do Federacji Rosyjskiej.

   

  Linki (wykaz osób, wobec których zastosowanie mają środki ograniczające):

  - Council Regulation (EU) No 269/2014 of 17 March 2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity,
  sovereignty and independence of Ukraine

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.078.01.0006.01.ENG

   

  - Council Implementing Regulation (EU) No 284/2014 of 21 March 2014 implementing Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty
  and independence of Ukraine

  http://eur-lex.europa.eu/legal content/EN/TXT/?qid=1396529738106&uri=CELEX:32014R0284

   


   

  INFORMACJA

   

  Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie informuje, że zgodnie z ustawą federalną z 23 lipca 2013 r. o nr 114, art.27 pkt.11: Nie zezwala się na wjazd do Federacji Rosyjskiej cudzoziemcowi lub bezpaństwowcowi w przypadku, jeśli cudzoziemiec lub bezpaństwowiec niejednokrotnie (dwa lub więcej razy) w ciągu jednego roku był pociągany do odpowiedzialności administracyjnej za wykroczenia administracyjne (w tym np. dwa drogowe), związane z zakłóceniem ładu społecznego i bezpieczeństwa publicznego, bądź ze złamaniem zasad pobytu (zamieszkania) cudzoziemców lub bezpaństwowców w Federacji Rosyjskiej albo trybu świadczenia pracy na terytorium Federacji Rosyjskiej. Powyższy zakaz wjazdu do FR obowiązuje przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ostatniego orzeczenia o pociągnięciu do odpowiedzialności administracyjnej.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: