close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • REJESTRACJA NA ROZMOWĘ Z KONSULEM

 • 22 stycznia 2018

  Rejestracja na spotkanie z konsulem

   

  Osoby ubiegające się o Kartę Polaka muszą znać język polski przynajmniej w stopniu komunikatywnym oraz wykazać się znajomością polskiej historii, tradycji i zwyczajów.

   

  Rejestracja na spotkania z konsulem ws. Karty Polaka odbywa się codziennie w godz. 08.00 -15.00 pod następującymi numerem telefonu  tel. +7 (4012) 976 423, +7 (4012) 976 444. Przypominamy, iż zapisać można wyłącznie siebie lub własne niepełnoletnie dzieci.

   

  Konsul przyjmuje wnioskodawców we środy w godz. 9.00 - 14.00. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest umówienie spotkania na inny termin.

   

  Uprzejmie informujemy, iż adres email: kaliningrad.kg.spio@mzs.gov.pl służy wyłącznie do udzielania informacji, które nie są dostępne na stronie internetowej. Konsulat nie będzie odpowiadał na korespondencję, w tym podania dot. zapisów na rozmowę z konsulem w sprawie przyznania Karty Polaka.

   

  Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie zastrzega sobie prawo nieodpowiadania na pisemne prośby o rejestrację oraz przesłane do urzędu pocztą lub mailem:

  - bez podpisu, danych osobowych, danych teleadresowych czy w innym języku niż j. polski

  - nie zawierające uzasadnienia potrzeby zapisu poza ogólną rejestracją

  - napisane przez osoby trzecie

  - wysłane z podejrzanych skrzynek pocztowych

   

   UWAGA

  O Kartę Polaka w Konsulacie Generalnym RP w Kaliningradzie mogą się ubiegać obywatele Federacji Rosyjskiej zameldowani w kaliningradzkim okręgu konsularnym. 

   

   Na rozmowę z konsulem w wyznaczonym dniu i godzinie prosimy zabrać ze sobą:

  -        wypełniony wniosek z naklejonym  zdjęciem;

  -        oryginały i kserokopie dokumentów;

  -        oryginały i kserokopie paszportu zagranicznego oraz wewnętrznego.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: