close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 25 stycznia 2019

  Jest to polski program edukacyjny, realizowany przez fundację BORUSSIA z Olsztyna oraz fundację Liderzy Przemian z Warszawy, skierowany do młodzieży z Europy Wschodniej.

  Program skierowany jest do wyróżniających się studentów w wieku 18-21 lat z Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Udział w nim jest bezpłatny.

   

  Hasło przewodnie programu to „Poznaj Polskę”. W czasie wizyty studyjnej w ramach kilkunastodniowego pobytu w naszym kraju uczestnicy mają okazję do: 

   

  • spotkania z liderami życia publicznego w Polsce;
  • odwiedzenia urzędów i instytucji publicznych; 
  • poznania przedstawicieli środowiska akademickiego – władz uczelni, wykładowców i studentów, zapoznanie się z życiem organizacyjnym i kulturalnym szkół wyższych;
  • spotkania z działaczami organizacji społecznych;
  • poznania funkcjonowania polskiej gospodarki.

   

  Dotychczas w STP dla studentów udział wzięło ponad 3 300 przedstawicieli młodzieży z Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. 

   

  Ewaluacja Programu potwierdza, iż w sposób znaczący przyczynia się on do podniesienia wiedzy uczestników o współczesnej Polsce oraz do poprawy wizerunku naszego kraju wśród przedstawicieli młodego pokolenia obywateli Białorusi, Mołdawii, Rosji, Ukrainy. 

   

  Wizyty studyjne przygotowywane są przez polskie organizacje społeczne, wyłaniane w drodze konkursu. Wizyty odbywają się między innymi w: Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Nowym Sączu, Szczecinie, Toruniu.

   

  Program finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Organizatorzy pokrywają koszty podróży oraz pobytu w Polsce osób, które otrzymują zaproszenia do udziału w STP. 

  Study Tours to Poland_2019_RU

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: