close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • DOWODY OSOBISTE

 • Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz odbiór nowego dowodu osobistego jest możliwy wyłącznie w dowolnym urzędzie gminy w Polsce.

   

  Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego i odbiór dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy w organie gminy właściwym do wydania dowodu osobistego, chyba że wnioskodawca złoży wniosek za pośrednictwem platformy ePUAP. Nie ma możliwości pośredniczenia konsula, czy pełnomocnika, przy wydaniu dowodu osobistego dla obywatela polskiego przebywającego poza granicami kraju.

   

  Obywatel polski zamieszkujący poza granicami kraju ma prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego.

   

  Utrata dowodu osobistego, więcej: UTRATA DOKUMENTÓW

   

  Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

   

  Szczegółowe informacje dotyczące dowodów osobistych dostępne są na platformie obywatel.gov.pl pod adresem: www.obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe

   

   

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Z 2016 r. poz. 391, z późn. zm.);
  • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. poz. 212).

   

   

   

   

   

   

  

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: